POHÁR A KALICH

 

1. Zvedněte poháry, pánové, už jen poslední přípitek zbývá,
   pohleďte, nad polem Špitálským vrcholek roubení skrývá,
   za chvíli zbyde tam popel a tráva,
   nás čeká vítězství, bohatství, sláva.


2. Ryšavý panovník jen se smál, sruby prý dobře se boří,
   palcem k zemi ukázal, ať další hranice hoří,
   [: ta malá země už nemá co získat,
   teď bude tancovat, jak budem pískat. :]

R: Náhle se pozvedl vítr a mocně vál,
   odněkud přinesl nápěv, sám si ho hrál, hm ...,

3. Zvedněte poháry, pánové, večer z kalichu budeme pít.
   Nad sruby korouhev zavlála, to však neznačí, že je tam sláva,
   všem věrným pokaždé nesmírnou sílu a jednotu dává,
   ve znaku kalich, v kalichu víra,
   jen pravda vítězí, v pravdě je síla.


4. 'Modli se, pracuj a poslouchej,' kázali po celá léta,
   Mistr Jan cestu ukázal proti všem úkladům světa,
   [: být rovný s rovnými, muž jako žena,
   dávat všem věcem ta pravá jména. :]


5. Do ticha zazněla přísaha - ani krok z tohoto místa,
   se zbraní každý vyčkává, dobře ví, co se chystá,
   nad nimi stojí muž, přes oko páska,
   slyšet je dunění a dřevo praská.


R: Náhle se pozvedl vítr a mocně vál,
   odněkud přinesl nápěv, sám si ho hrál:
   Kdož jsú boží bojovníci a zákona jeho,
   prostež od Boha pomoci a úfajte v něho ...