Úvod

TYTO STRÁNKY JSOU URČENY VŠEM MILOVNÍKŮM KONÍ A VŠEMU CO S TÍM SOUVISÍ

Doba cowboyů a divokého západu je dávnou minulostí, ale pořád se najdou nadšenci, kteří propadli tomuto kouzlu a jsou schopni obětovat spoustu svého drahocenného času, vůle, schopností a umu kouzelnému a tajemnému světu koní. Čas sice letí jako splašený mustang po náhorních pustinách za pohořím Sierra Nevady, ale Vy si jistě najdete trochu času, abyste prolistovali tyto stránky a možná se potěšili našimi společnými zájmy a trochu zamysleli, v této hektické době, že všechno není jen o práci a hmotných statcích, ale i o přátelství, kamarádech, koních a vztahu mezi tím vším.  

  

Koně neodpovídají představám vídaným na pohlednicích. My je máme rádi čisté, oni milují, když mohou být špinaví.

Ale pořád je to náš miláček, kterému se musíme v mnohém podřídit a o tom vám na těchto stránkách chci povídat a ukazovat jejich žití. 

Život s koňmi je bytí v jiné dimenzi.  

                                                       

Tajemství  zaříkávání  koní    

Když se poprvé setkáte s bezejmenným mustangem, který vás naučí jazyku equus, tak vám beze slov sdělí, že je zbytečné zacházet s koňmi hrubě či surově a používat neúměrné nátlakové metody, jichž se doposud hojně využívá. Je zbytečné lámat koni ducha, ovládat ho nebo pokořovat. Naopak – takový přístup může mít právě opačný výsledek, než jaký bychom chtěli. Jsme povinni vytvořit všem báječným koním na světě lepší svět. Snažme se s koňmi pracovat v partnerském vztahu a nikoli ve vztahu pána a otroka. Ponechme koni jeho důstojnost a odměnou vám bude přítel, který má možnost svobodného rozhodnutí s ochotou pracovat a komunikovat. Je třeba zachovat si otevřenou mysl a nechat na koni, aby vám ukázal, kde se skrývá jeho talent. Pozorujte ho při práci, respektujte jeho volbu a nakonec se kůň vypracuje do dokonalosti. Musíme pochopit, že nejlepší trenér je ten, který dobrému koni nestojí v cestě. Trenér by neměl nutit koně pracovat, ale měl by ho přimět, aby to chtěl sám.

Koně od přírody následují a vyhledávají přirozené vůdce. Je tedy naší povinností, naučit se odpovídajícím vůdčím schopnostem, aby nás kůň, kterého přivádíme do lidského světa, respektoval, aby nám důvěřoval a aby s námi chtěl být. Nemůžete koně přinutit, aby vás měl rád – vy ho musíte přesvědčit, že jste jeho přítel, vůdce a součást jeho stáda, přestože vypadáte jako predátor. Důležité je naučit se řeči těla, použít pohled k odvrácení a úsměv k přivolání koně. A chovat se uvolněně, jak na zemi, tak na jeho hřbetě. Získejte si důvěru respekt. Představujete-li pro něj bezpečí, zůstane s vámi a nebude vázán na stádo.

Zkuste se dívat očima koně.